رسید واریز حواله

  در صورت انتقال وجه به یکی از حساب های صرافی ادمونتون در ایران، از فرم زیر جهت ارسال رسید حواله استفاده نمایید.

در صورت هرگونه مشکل ویا سوال با آدرس ایمیل info@sarafiedmonton.com یا تلفن صرافی ادمونتون تماس بگیرید.

پر کردن فیلدهای * ستاره دار الزامی است.

رسید واریز حواله


بارگذاری رسید واریز حواله ( کپی رسید واریزی *) – در صورت وجود بیش از یک رسید از همین دکمه جهت بارگزاری فایل‌های استفاده نمایید.