سوالات متداول

کلیه تراکنش ها در ساعات اداری پردازش و مبلغ انتقالی طی ۴۸ ساعت اداری بعد از اتمام تراکنش به حساب مقصد منتقل خواهد شد.

جهت انتقال وجه به ایران پرداخت ها در انواع Debit Card, Cash, Bank Draft حضوری و همچنین Email Transfer به صورت غیر حضوری انجام می شود.

جهت انجام هر گونه انتقال وجه همراه داشتن مشخصات فرستنده و گیرنده وجه و کارت شناسایی عکس دار الزامی است.

در صورتی که فرستنده و گیرنده وجه هر دو یک شخص می باشد ارایه هر دو آدرس در ایران و کانادا الزامی است.

صرافی کلگری بایت انجام تراکنش کارمزدی دریافت نمی کند فقط در صورت انتقال وجه زیر ۱۰۰۰ دلار مبلغ ۱۰ دلار دریافت می گردد.

حداکثر مبلغ قابل انتقال در روز معادل ۴۰٫۰۰۰ دلار کانادایی می باشد. همچنین مبالغ بالاتر به صورت چند پرداخت متوالی به حساب مشتری واریز خواهد شد.